Bepalings en Voorwaardes 

Bepalings en Voorwaardes 

www.handgeskaap.co.za ("die webruimte") stel kopers in staat om inkopies vir 

items insluitende Handgeskaap dekor en geskenke (“Handgeskaap”) se handgemaakte 

produkte sowel as ander verskaffers se produkte ("die produkte") aanlyn te doen.  

Regtens bindende kontrak 

Die webruimte word bedryf en besit deur Handgeskaap en alle gebruikers 

("kopers") is gebind deur hierdie bepalings en voorwaardes en deur enigsins die 

webruimte te  te gebruik, erken jy hiermee dat jy hierdie bepalings en 

voorwaardes gelees en aanvaar het. 

Beskikbaarheid van produkte 

Produkte word handgemaak, baie deur Handgeskaap self, en ook deur ander deur verskaffers. 

Alle produkte gaan dus nie altyd in voorraad wees nie en daarom stuur Handgeskaap ‘n Pro 

Forma Faktuur wanneer bestelling geplaas word (voor betaling geskied) om die 

beskikbaarheid van produkte aan te dui en ook aan te dui hoe lank dit gaan neem voordat 

aflewering kan geskied.   Indien u tevrede is, word betaling gemaak en sal die bestelling 

binne 2 werksdae nadat betaling ontvang is, versend word. 

Produkte op Handgeskaap kan nie gereserveer word om later te koop nie.  Die koop moet 

voltooi word. 

Die faktuur vir jou aankoop sal by die produk ingesluit word wanneer dit afgelewer word. 

Kansellasie en/of Beëindiging van aankope/ bestellings 

Handgeskaap behou die reg voor om te weier om die verwerking van enige betaling te 

aanvaar vir enige bestelling, en/of om enige aankoop te kanselleer, gedeeltelik of in geheel, 

met kennisgewing aan jou. Terugbetaling van die rand waarde sal slegs geskied indien dit 

reeds deur jou betaal is ten opsigte van die gekanselleerde gedeelte van die bestelling.  

  

Bedrae deur jou betaalbaar 

Die prys van elke produk word in die “KOOP” afdeling van die webruimte aangedui. Koerier koste (indien van toepassing) sal op Pro Forma Faktuur  

 aangedui word en is nie ingesluit by die pordukkoste nie.

Foute

Handgeskaap sal alle redelike pogings aanwend om kooppryse en afleweringskoste akkuraat 

aan te dui. As produkte egter foutief aangebied word teen die verkeerde prys en/of 

afleweringskoste, sal Handgeskaap nie verplig wees om produkte teen dié verkeerde pryse en/ 

of afleweringskoste te verkoop nie en sal slegs aanspreeklik wees vir die terugbetaling van 

reeds betaalde gelde, d.w.s. as jy verkies om nie met die koop voort te gaan teen die korrekte 

prys en/of afleweringskoste nie. 

Betalingsmetode 

Jy kan kan ’n elektroniese oorplasing (EFT) maak.  

Gebruik jou faktuurnommer as verwysingskode wanneer jy ’n elektroniese oorplasing maak. 

Nadat jy jou bestelling geplaas het, moet jy jou betaling binne 24 uur maak en ‘n bewys van 

betaling stuur na ​handgeskaap@gmail.com​  Sodra ons die fondse ontvang, begin ons om jou 

bestelling te verwerk.  

Afleweingskoste 

Bestellings Buite Bloemfontein (binne SA) 

●Koerier (neem 2-3 dae tot by jou deur):  R85 tot R150 per pakkie. (afhangende van 

gewig) 

Bestellings binne Bloemfontein  

●Haal af by die winkel

Enige afleweringskoste buite SA kan per epos versoek word. 

Aflewering 

Die tydperk vanaf bestellings tot versendingstyd kan 7- 10 werksdae neem.  Die rede is 

omdat die produkte handgemaak word en nie altyd in voorraad gaan wees nie.  Sou dit 

egter in voorraad is, sal dit binne 2 werksdae nadat betaling ontvang is, versend word. 

Plek van aflewering 

Sou jy nie tevrede wees met jou aankope nie as gevolg van 'n fout, verkeerde produk keuse of 

enige iets anders, moet jy dit binne 7 dae van aflewering teen jou eie koste terugstuur. Jy sal 

dan ‘n terugbetaling ontvang, of die produk sal vervang of herstel word, afhangend van die 

situasie. 

Sien asseblief toe dat daar iemand by die adres is wat gespesifiseer word vir aflewering. Die 

koerier maatskappy sal die selfoonnommer skakel wat u voorsien indien niemand by die 

adres is nie.  Sou aflewering na 2 pogings nie geskied nie, sal die pakkie teruggestuur word 

aan Handgeskaap en sal aflewering weer gereël moet word. 

Sekuriteit 

Enige iemand wat probeer om skadelike sagteware of kodering op hierdie webruimte te laai, 

of wat probeer om ongemagtigde toegang tot enige blad op hierdie webruimte te verkry, sal 

vervolg word.  

Vrywaring 

Behalwe Verbruikersbeskerming Wet 68 van 2008 ("CPA") met betrekking tot enige produkte 

wat deur Handgeskaap op die webruimte aan jou verkoop word; en artikels 43(5) en 43(6) 

van die Wet op Elektroniese Kmmunikasie en Transaksies indien Handgeskaap se 

betalingstelsels nie voldoende sekuriteit bied nie, is nóg Handgeskaap nóg enige van sy 

agente of verteenwoordigers verantwoordelik vir enige skade, verlies of aanpreeklikheid van 

welke aard ook al, wat voortspruit uit die gebruik van, of onvermoë om hierdie webruimte of 

die dienste of inhoud te gebruik wat vanaf en deur hierdie webruimte verskaf word. 

Verder verleen Handgeskaap geen voorstelling of waarborg, geïmpliseer of andersins, dat 

onder meer die inhoud en tegnologie beskikbaar by hierdie webruimte, vry is van foute of 

weglatings, of dat die diens 100% ononderbroke en foutloos sal wees nie. Ons moedig jou 

aan om enige moontlike wanfunksies en foute per e-pos ​handgeskaap@gmail.com​ te 

rapporteer. Inligting, idees en menings wat op hierdie webruimte uitgedruk word, behoort nie 

as professionele advies of as die amptelike standpunt van Handgeskaap gesien word nie.  

Toepaslike wetgewing en jurisdiksie 

Hierdie webruimte word aangebied, beheer en bedryf uit die Republiek van Suid-Afrika en 

word derhalwe deur Suid-Afrikaanse wetgewing oorheers en is onderworpe aan die 

"Geskil"-klousule in hierdie bepalings en voorwaardes.  

Privaatheid 

Handgeskaap moet alle redelike stappe neem om jou persoonlike inligting te beskerm. Vir die 

doeleindes van hierdie klousule, word "persoonlike inligting" omskryf volgens die 

besonderhede in die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting, Wet 2 van 2000 

(PAIA). Handgeskaap mag die volgende inligting elektronies inwin, bewaar en gebruik:  

Naam en van 

Landsburgerskap 

Naaste stad; 

E-posadres 

IP-adres; en 

 

Handgeskaap mag die bogemelde inligting inwin, bewaar en gebruik vir die volgende 

doeleindes: 

•    om jou te kontak om navrae te antwoord, inligting te stuur, ander navrae of vrae

•    Die bogemelde inligting word óf elektronies ingewin deur gebruik van "cookies" of word 

vrywilliglik deur jou verskaf. Jy kan die gebruik van "cookies" onafhanklik bepaal deur jou 

eie soekenjin-instellings.. 

•    Jy kan kies om geen kommunikasie te ontvang van Handgeskaap en/of sy 

vennote/geaffilieerdes nie. 

Handgeskaap sal nie valse of misleidende onderwerp of epos adresse gebruik nie,sal epos identifiseer as bemarking op een of ander wyse, gehoor gee aan 'unsubscripe' versoeke en sal lesers die keuse bied om nie meer die eposse te ontvang nie.

Jy erken en stem in dat sekere persoonlike inligting soos jou volle naam, afleweringsadres, 

e- posadres, en kontaknommer) aan die koerier maatskappy deurgegee word om aflewering moontlik te maak

Veranderinge aan bepalings en voorwaardes 

Handgeskaap mag, volgens hul eie diskresie, hierdie bepalings en voorwaardes of enige deel 

daarvan verander en sal jy per epos in kennis gestel word indien jy ‘n intekenaar is.  Indien 

nie, sal dit jou verantwoordelikheid wees om die webruimte te besoek om te kyk of die 

bepalings en voorwaardes gewysig is en om te verseker dat jy tevrede is. As jy nie tevrede is 

nie, moet jy jou daarvan weerhou om die webruimte op te gebruik. 

Adres vir betekening van kennisgewings 

Handgeskaap kies as sy adres vir alle doeleindes ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes, 

hetsy ten opsigte van hofprosesse, betekening of ander kommunikasiedokumente van welke 

aard ook al, die volgende adres: 

22 Ina Rosseau Straat 

Langenhovenpark 

9330 

Tel:  0832882578 

 

Met 'n elektroniese afskrif aan ​handgeskaap@gmail.com​  (welke afskrif ook afgelewer moet 

word sodat geldige betekening kan geskied). 

Bepalings en beëindiging 

Hierdie bepalings en voorwaardes neem 'n aanvang van die datum waarop dit op die 

webruimte gepubliseer word en duur onbepaald voort. (tot van tyd tot tyd gewysig word) 

Indien jy nie jou verpligtinge ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes nakom nie, en jy 

versuim om sodanige nie-nakoming reg te stel binne 5 werkdae nadat Handgeskaap jou in 

kennis gestel het om dit te doen, kan dit lei tot opskorting van jou toegang tot die diens, of 

selfs die sluiting van jou rekening en toegang tot die webruimte. 

Kopiereg en ander intellektuele eiendom 

Enige en alle kopiereg met betrekking tot die webruimte, insluitend hierdie bepalings en 

voorwaardes, berus by Handgeskaap en alle regte wat nie uitdruklik toegestaan word nie, 

word voorbehou.  

Handgeskaap kan nie al die inhoud wat op die webruimte redigeer nie en aanvaar geen 

aanspreeklikheid vir onwettige, lasterlike of onwelvoeglike inhoud nie.